Na naší fakultě se v poslední době šíří jakási pracovní verze našeho Dlouhodobého záměru z minulého roku. Cílem tohoto ukradeného a z části přepsaného materiálu je pošpinit jméno studentského spolku. Na to, že na nás různí lidé útočí (viz různé anonymní vzkazy na nástěnce, tajná vydání časopisů, vyhrožování některým našim členům), jsme si již zvykli. Jsme zkrátka jiní. A jiní chceme být. Spolek jsme nezakládali a nikdy do něj nevstupovali s tím, že, že chceme dělat věci jako všichni ostatní. Právě tam totiž začíná naše činnost. Snažíme se na věci dívat s různých úhlů; dělat je jinak, lépe. Že občas narušujeme zavedené pořádky, je náš cíl a chápeme, že to občas může vyvolávat negativní reakce. Toto už však zašlo moc daleko

Snažíme se o naprostou transparentnost, a to i co se financí týče. Proto je možné si od založení spolku prohlížet naše hospodaření na internetu.

Samotný materiál Dlouhodobého záměru vznikl ze dvou důvodů. Tím prvním byl jasný manuál konceptu spolku, tak abychom ho mohli efektivněji řídit a aby mohl lépe vykonávat činnost, pro kterou jsme ho stvořili – totiž zlepšovat klima fakulty a pomáhat studentům. Tím druhým byl nácvik pro nás samotné, jak se takový koncept píše, co s ním lze dělat a kde jsou jeho limity. Studentský spolek je do velké míry pískoviště, kde si zkoušíme něco, co bychom mohli potřebovat, až se všichni po studiích vydáme různými směry. Záměr byl mnohokrát přepisován různými lidmi a byl tvořen cca. půl roku. A zde je výsledek. Toto je jediný pravý a oficiální Dlouhodobý záměr spolku z června roku 2015.

Vše ostatní jsou buď padělky, nebo pracovní verze, které byly Radou spolku přijímány i odmítány.

Dlouhodobý záměr spolku:
https://drive.google.com/open?id=0B0SwM8lEh64_eVhWLU9tMnpKZFk

Podepsáni:

Rada spolku
Zuzana Režná
Daniela Čechová
Veronika Valínová
Barbora Petrovická
Denisa Čermáková
Veronika Müllerová

Kontrolní komise spolku
Tomáš Bederka
Milan Pavlovič
Martin Mažári

Leave a Comment