Mezinárodní sekce se snaží o zprostředkování informací týkající se výjezdů studentů. Zjišťuje informace ohledně programu Erasmus, AISSEC, Erasmus + a další mezinárodní dohody. Tyto informace se snaží vyhledávat a studentům je zprostředkovávat. Důležitou funkcí Mezinárodní sekce je poradna, kde se studenti mohou ptát zkušenějších kolegů, kteří již takovéto výjezdy podnikli. Dalším cílem je oslovit zahraniční studenty a zapojit je do kulturního dění na fakultě.

Leave a Comment