Studentský spolek Agora ve spolupráci s neziskovou organizací Člověk v tísni pořádá pro zimní cemestr celosemestrální volitelný kurz o využití audiovizuálních vzdělávacích prostředků v globálním rozvojovém vzdělávání. Idea vzešla z projektu Jeden svět na školách.

Náplň semestrálního kurzu:

  • úvodní lekce – představení obsahu seminářů
  • následující lekce – po domluvě se studenty ji vede již některý ze studentů/skupina studentů. Filmová ukázka cca 30min – společensko-sociální problémy, historická, ekologická aj. aktuální témata, následuje rozbor – filmová ukázka založena na emocích – reflexe – uchopení obsahu, zprostředkování žákům atd.
  • Bonusy: každý ze semináře získá skripta s přípravami do hodin + přístup do filmotéky Jednoho světa, za absolvování obdrží certifikát.

Láká-li Vás ta možnost odučit si audiovizuální lekci dle svého výběru a studujete-li ZSV, stačí jen vyplnit jednoduchý Google formulář  https://docs.google.com/forms/d/11_MXR8BVUz6VF3lulzTNisv5GVmbqXcVyIUtP1Bvq_Y/viewform?c=0&w=1 , nebo se přihlásit na info@spolek-agora.cz, napsat své jméno, ročník a studijní kombinaci.

Výuka bude probíhat každých 14 dní v zimním semestru v datech 7. 10., 21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12.  a 16. 12. vždy od 16.00 do 17.30.

Přihlaste se a získejte nedocenitelnou praxi pro budoucí profesi! :)

Budeme se na Vás těšit!

Leave a Comment