About

Jedna z nejlepších Daniel!

  • Email

    mistopredseda@spolek-agora.cz

Daniela Čechová

Po maturitě na gymnáziu v rodné Třeboni jsem se přesunula do Prahy, kde na PedF UK momentálně studuji 3. ročník Bc, obor český jazyk a literatura a základy společenských věd. A až dostuduji? Hned učit, nebo pokračovat na postgraduál? To se teprve uvidí. :)

Pokud se zrovna nesoustředím na výklad Platóna, Joyce či Máchy, brázdím rovinatou krajinu jižních Čech v sedle koně.