Studuju 2. roč. NMgr. D-NJ, v PS zatim „dělám“ grafika, zájmy: hudba, zpěv, sport, práce s dětmi, literatura, grafické úlohy.