Seminář Jeden svět na školách

Když jsem viděla nabídku Agory na seminář Jednoho světa na školách, skoro hned jsem se aktivitách, projekcích filmů a podobně, a proto byl právě tento celosemestrální kurz, zaměřený rozhodla, že se na něj přihlásím. Výuka občanské výchovy/ZSV je založena především na na využití audiovizuálních lekcí, mojí volbou.

Seminářů je na tento zimní semestr naplánováno celkem šest a jsou vedeny paní lektorkou Vlastou Vyčichlovou, jež má dlouholeté zkušenosti jak s výukovými programy Jednoho světa, tak se školní praxí.

Na prvním semináři jsme dostali skripta „Dokumentární film ve výuce“, jež jsou základní metodikou pro práci s dokumentárním filmem, a výukové CD. Během dvou seminářů, jež zatím proběhly, jsme měli možnost shlédnout dva filmy („Jak motýl“ a „Děti ze stanice Leningradská“) a vyzkoušet si různé možnosti jak zjistit prekoncepty a provést reflexi – jak reflexe jedním slovem, když už není dostatek času, tak i metodu I.N.S.E.R.T.

Na základě zkušeností z oborové didaktiky ZSV (na níž není pro takové projekty dostatek času) a dvou absolvovaných pedagogických praxí musím říct, že tento seminář je velmi vhodným doplňkem, jenž by se měl v budoucnu stát i pravidelným doplňkem oborové přípravy studentů ZSV.

Leave a Comment