Studenti svou nespokojenost s (novým) vedením Ústavu etnologie dali výrazně najevo na Studentském Majálesu, který se konal 1. května. V majálesovém průvodu šli oděni do černé barvy, nesouce rakev, v níž symbolicky pohřbívali svůj obor – etnologii. A tak se pro ně stal průvod spíše pochodem smutečním.

O pět dní později studenti společně se spolkem PAKET /Pro Aktivní ETnologii/ uspořádali dvoudenní okupační stávku na své domovské fakultě. Vyjádření studentů nad nastalou situací na Ústavu etnologie tak posílilo povědomí o nespokojenosti se současným děním. Zahájeno bylo alegorickým průvodem z budovy FF UK z Celetné ulice k hlavní budově FF UK na náměstí Jana Palacha a zpět. Program byl velmi pestrý, konala se spousta přednášek na různá témata (např. přednáška na téma „anticiganismus“ Ondřeje Daniela či přednáška poslankyně Zelienkové o současném dění na Ukrajině), skládaly se protestní písně, tančilo se flamenco, mohli jste poobědvat s etnology, zhlédnout studentské divadelní představení „Nejlepší ústav na světě“ či si vyslechnout Poučení o bezpečnosti a požární ochraně (bod 12. „Je zakázáno chování – např. nevhodné kanadské žerty – které by mohlo způsobit škodu na zdraví“). Studenti přespávali v noci ze 6. na 7. května v podloubí hlavní budovy FF UK. Celá stávka byla završena pásmem básní v podání Davida Fojtíka alias Stringbreakera.

Aktuálně se 12. května uskutečnil happening studentské platformy „QUO VADIS FF UK?“ reagující na současnou situaci na fakultě. Studenti požadují respekt vůči sobě jakožto součásti akademické obce, informace o financování základních součástí a chtějí slyšet jasné argumenty při propouštění pedagogů. Své teze studenti plánují předat paní děkance, doc. Friedové. Podle posledních informací čítá jejich dokument kolem 100 podpisů.

Pokud chcete podpořit studenty FF UK, výzvu můžete podepsat na následujících místech: Filosofická fakulta (Nám. Jana Palacha) – Historický kabinet, knihovny ÚFAR, Etnologie, Mongolistiky, Archeologie a Indologie, knihovna Jana Palacha (u samoobslužného pultu), místnost Studentské rady, bistro Bazaar. Dále pak v knihovně v Celetné.

 

 

Rozhovor

za studenty etnologie hovoří Kateřina Fuksová (studentka etnologie FF UK, 3. ročník bakalářského studia)

Novým ředitelem Ústavu etnologie FF UK se stal loni v říjnu doc. Jakoubek. Je známo, že na ústavu dlouho panovaly problémy. Jaké kroky pan docent udělal k jejich zdárnému řešení?

Všichni studenti si byli dobře vědomi toho, že ústav změny potřebuje. Tak jsme doufali, že s novým ředitelem přijde i nové směřování ústavu a pomůže to. Nicméně do této doby se stalo pouze to, že ředitel vyhodil pět pedagogů, přičemž dva z nich byli ti nejlepší, co na ústavu byli. Jejich předměty zcela nelogicky a nedostatečně přebrali ti, kdo na ústavu zbyli. Je to teď takové záplatování – ředitel se snaží zaplátovat díry po vyhozených učitelích, ale nemá nikoho, kdo by to mohl nějak rozumně učit za ně. Takže úroveň ústavu ještě klesá. Do studijního plánu přidal nějaké nové předměty, které však z většiny jen stěží zapadají do výuky na etnologickém/antropologickém pracovišti. Za vše bych vypíchla Skalní umění a Pravěké umění, což jsou předměty, které s antropologií nebo etnologií nemají nic společného, ale učí je nová tajemnice, která je s ředitelem zadobře. Dostala za svou loajalitu vlastně takovou pěknou trafiku.

 Vnímali jste jako studenti také potřebu nutných změn na vašem ústavu? Co jste pokládali za největší problém?

Na ústavu bylo třeba změn. Koncepce asi nebyla úplně špatná, ale výkony některých učitelů byly rozpačité. Nebyly na nás kladeny dostatečně vysoké nároky, takže studium sice probíhalo v klidu, ale pokud si k tomu člověk fakt nesedl sám od sebe, necítil nutnost moc se učit. Z toho plynulo malé zapojení studentů do různých konferencí či mezinárodních projektů. Na Erasmus nebo podobné výjezdy od nás lidé moc nejezdili. Všichni jsme tak nějak cítili, že tohle není dobře a bylo zapotřebí to celé nějak obrodit. Ale tak, jak se to děje teď, to jsme si nepředstavovali.

 Co jste říkali na navrhovanou novou koncepci Ústavu etnologie? Vychází, dle vašeho názoru, následné kroky doc. Jakoubka z této koncepce?

Ta koncepce je vlastně takový šestistránkový leták. Doc. Jakoubek v něm hýří slovy jako „optimalizace“, ale jak to chce provést, to už nenapsal. Je to dost vágní materiál. Navíc na jedné ze schůzek nám řekl, že sice s touto koncepcí byl přijat, ale v současné situaci ji nemůže pořádně naplňovat (například nabírat nové lidi), takže to bude muset změnit. Tím pádem vůbec nevíme, na čem jsme. I kdyby tedy tento leták byl nějakým způsobem skutečně platný, tak by mě zajímalo, proč, když píše, že chce ústav antropologizovat, dal výpověď dvěma nejlepším antropologům?

 Za doc. Jakoubka proběhlo od ledna tohoto roku mnoho personálních změn. Jak se taková razantní „čistka“ řeší? Byli vyloučení pedagogové nahrazeni novými? Jaký to má nyní vliv na chod výuky?

Jak jsem už poznamenala, nikdo nový nemůže být přijat. Takže se čistka vlastně moc neřeší. Prostě si to zbylí učitelé nějak mezi sebou rozeberou a jede se dál. Že pak člověka od 30. dubna, což je datum, ke kterému dostali výpověď, učí někdo jiný a také někdo jiný zkouší (!), je třeba jeden z dost nepříjemných výsledků celé téhle šarády.

 Silným argumentem studentů proti novému řediteli je, že doc. Jakoubek propouští hlavně své názorové oponenty a kritiky. Vás studenty zase přišel podpořit doc. Uherek, který byl oponentem disertační práce doc. Jakoubka a ve svém posudku ji nedoporučil k obhajobě. Může se zdát, že jeho podpora studentů je taktéž motivována osobními antipatiemi k doc. Jakoubkovi. Co si o tom myslíte?

Doc. Jakoubek si nedokázal obhájit výpovědi dr. Jaroslava Skupnika a doc. Martina Soukupa. Ve svých argumentech si protiřečil a celé to vyznělo dojmem, že se jich prostě jen snaží zbavit. Dr. Skupnik s ním léta odborně nesouhlasí a doc. M. Soukup má spory s novou tajemnicí. Navíc je mladý, aktivní, hodně publikuje a mezi studenty je oblíbený. Takže se zdá, že se doc. Jakoubek bojí konkurence. Doc. Uherek je ředitel Etnologického ústavu Akademie věd ČR. Pozvali jsme si ho proto, že jsme se domnívali, že má k tématu co říci. Kdo jiný než ředitel EÚ AV ČR? Že Jakoubkovi kdysi shodil disertační práci? To je sice pravda, ale my jsme ho pozvali jako odborníka, který s námi hovořil na téma budoucnosti etnologie a antropologie jako vědy. Osobní spory nás nezajímají. To ať si řeší někde v soukromí a ne na akademické půdě, kde kvůli tomu trpí desítky studentů. Nicméně od doc. Uherka jsme nezaznamenali, že by byl jakkoli mstivý.

 Nesouhlas s novým vedením jste velmi viditelně demonstrovali 1. května na Studentském Majálesu, kam jste šli jako symbolický pohřební průvod. Kdy a jak vznikla iniciativa vyjádřit za studenty veřejně svůj nesouhlas vůči změnám na Ústavu etnologie?

Studenti proti změnám protestovali zhruba od února, kdy vyšlo najevo, že se bude propouštět. A to přesto, že nám asi 3 dny před těmi výpověďmi doc. Jakoubek slíbil, že se žádné výpovědi nechystají. Tahle evidentní lež nás pěkně zvedla ze židlí. Tak jsme iniciovali petici, pak jsme vystoupili na AS FF UK. Senát přijal naše stanovisko a apeloval na paní děkanku, aby s tím něco dělala. Ta se nechala slyšet, že s tím nic dělat nebude. Tak jsme napsali rektorovi, ten nás bohužel také moc nepodpořil. To už byl pomalu květen a před námi Majáles. Etnologové se vždy na tomto Majálesu angažovali, tak jsme toho využili i letos. Chtěli jsme mezi studenty jiných oborů dostat informaci, že se na našem ústavu dějí tyhle věci. A povedlo se.

 6. – 7. května proběhla na FF UK okupační studentská stávka. Program obsahoval různé workshopy, přednášky, debaty, divadlo… Kdo všechno vás přišel podpořit a jak byste zhodnotili účast studentů na stávce? Jaká jsou vaše následná očekávání?

Přišlo hodně lidí. A my jsme za to nesmírně vděční. Minimálně se diskuze nad děním na ÚETN přesunula z čistě etnologických kruhů i mezi další studenty, kteří nejsou bezprostředně spjati s tímto ústavem. Velice poučná byla čtvrteční diskuze nad tzv. Malými obory, kam přišlo dost lidí právě z těchto malých oborů. Je potřeba, aby se mezi studenty, ale i vyučující, dostávaly informace a existovala platforma, kde se o tom dá diskutovat. Také nás velice mile překvapilo, kolik lidí přišlo na to noční přespávání před hlavní budovou na náměstí Jana Palacha. Atmosféra byla skvělá a bylo vidět, že máme velkou podporu. Přišli i lidé z jiných fakult – z Peďáku, z FHS, z UMPRUM, nebo z Právnické fakulty. Také dost zástupců studentských spolků.

 Současné dění hodně reflektují média. Čekali jste takový zájem?

Spíš nečekali, ale jsme za to rádi. Otázky kolem FF UK by měly být celospolečenské téma. Je to nesmírně důležitá instituce, a pokud studenti mají důvod stávkovat, tak se kolem toho rozhodně musí udělat velká diskuze a věnovat tomu v médiích prostor.

 Mezi studenty je znám výrok doc. Jakoubka „Na studenty se*u, přicházejí a zase odcházejí.“ Jaký máte názor na tento výrok nového ředitele?

Je to všeříkající. Tak nějak máme z pana ředitele pocit, že si k nám přišel spíš doplnit životopis o „zářez“ z FF UK, než že by mu šlo o skutečné zlepšení ústavu nebo o studenty.

 Paní děkanka FF UK, doc. Friedová, k současnému dění na Ústavu etnologie vydala prohlášení, ve kterém uvedla, že se studenty několikrát vedla diskuzi k současnému dění. Okupační stávku studentů tak považuje za porušení vzájemné debaty. Jak tedy hodnotíte z vaší strany jednání s paní děkankou a doc. Jakoubkem? Byla konstruktivní a otevřená studentům a jejich názorům/ připomínkám?

Bohužel moc ne. My jsme s ní chtěli mluvit už v říjnu, ale tenkrát nám nevyšla vstříc. Když zjistila, že se situace nezlepšuje, vyhlásila, že se s námi tedy sejde. První poměrně arogantní krok byl, že to dala vědět pouhý den předem. Ta schůzka byla v mnohém dost neuvěřitelná. Z její strany se nejednalo o dialog, ale spíš o monolog. Vlastně nám řekla, že jako studenti děláme zbytečné problémy a tlaky, a že nás řídí oni vyhození učitelé. Spíš to vyznělo tak, že se s námi tedy sejde, aby se tím pak mohla vykazovat. Vůle ke kompromisu z její strany nebyla. Absolutní nedostatek jakékoli sebereflexe pak dokázala tím svým prohlášením.

 Kam by podle vás měl ideálně Ústav etnologie směřovat? Jaké změny byste vy, jako studenti oboru, navrhovali?

To je hodně komplexní otázka. A mohla bych o ní psát dlouho. Nicméně aktuálně je nejdůležitější ten obor zase zvednout z prachu, znemožnit další destruktivní kroky současného vedení a nenechat si ten obor rozpadnout pod rukama. Chceme, aby to bylo moderní pracoviště, aby dostalo nový impulz. Ale k tomu je třeba schopný ředitel, který má jasno, nesleduje si svoje vlastní zájmy a je otevřen diskuzi se studenty. Takže v současnosti navrhujeme změnu vedení.

 Z čeho máte momentálně největší obavy?

Nejvíc mají lidé samozřejmě obavy z toho, že se jejich angažovanost promítne na státnicích. A pokud ne na státnicích, tak na přijímačkách na magistra nebo doktorské studium. Doc. Jakoubek si údajně zažádal o to, aby mohl být v přijímací komisi. Takže i kdyby nenechal vyhodit od státnic „revolucionáře“, jsou tu obavy, že je nepřijme, aby mu nedělali dál „bordel“ na ústavu. To je v současnosti největší obava. Ale doufáme, že se nic z toho nestane. To by totiž už překračovalo všechny meze.

 

 

                                                                                                          

Emma Wonka

Emma Wonka

Leave a Comment