Kdo jsme?

Studentský spolek Agora z. s. je spolek sdružující studenty Pedagogické fakulty UK v Praze, primárně pak studenty oborů dějepis a základy společenských věd.

Na počátku jsme měli sen – vytvořit studentskou organizaci, která by, po vzoru britských velkých studentských spolků, poskytovala studentům nejen větší možnost zapojit se do dění na fakultě, ale i obohatila jejich studentský život. Měli jsme ideu veselých, inspirativních, nadšených lidí, budoucích učitelů, kteří jsou na své vysněné povolání pyšní a stejně tak hrdě nesou i jméno své alma mater. A sen se stal v roce 2013 realitou.

Život v Agoře

Společnými silami vymýšlíme a pořádáme akce pro studenty fakulty (filmový klub, workshopy, charitativní akce, debaty, diskuze, autorská čtení). A přitom se zapojujeme do celofakultních akcí (Dvorky, PIKNIK aneb nePICNI© se ze zkoušek!) a univerzitních akcí (Majáles – naše dokonalá bohyně mandlových dortíčků Emma Wonka se stala královnou studentského Majálesu pro rok 2015!, Univerzitní osmy, Studentský Jarmark apod.). Pořádáme interní akce, lasergame bitvy, poznávací výlety plné bláznivých zážitků (letos jsme vyrazili až do Rumunska!), chodíme na Cider (ano, na Cider!). Vydáváme i svůj časopis – Post Septem, který rozšiřuje postupně svou působnost, a z původně „pouze“ odborných historických a společenskovědních článků rozprostírá svá chapadla do oblasti pedagogiky a snů stát se učitelem, dává prostor pro vlastní tvorbu studentů, ať už tu prozaickou, či básnickou; okouzluje reportážemi a fotografiemi zapojenými do fotosoutěží. Vytvořili jsme sérii propagačních předmětů, které si můžete pořídit na našem e-shopu.

Důležitou součástí aktivit spolku je také poradenská činnost, což znamená, že se na nás můžete obrátit se svými dotazy ohledně studia či možnosti vycestovat na zahraniční studijní pobyt či stáž. Část našich členů působí v senátu a oborových radách KDDD a KOVF, získali jsme tak přímý kontakt s vedením fakulty a jmenovaných kateder.

Agora – Když se nechceš jen učit.

Leave a Comment