Filmový klub pořádá projekce filmů, které se svým obsahem zaměřují na sociálně-vědní tématiku, a to především na pedagogiku a jí příbuzné obory. Projekce je často zakončena besedou s hosty, kterým je téma filmu blízké z hlediska odborného či soukromého. Klub nabízí široké spektrum současných i starších filmových titulů a žánrově pestrou škálu filmové tvorby. Promítáme snímky dramatické, zábavné i dokumentární. Ale hlavně milujeme film!

Leave a Comment