Studentská díla jsou v rozkvětu, profesionály je radost poslouchat, a proto pořádáme dvakrát do semestru autorské čtení, na které zveme jak osoby z kulturního a fakultního života, tak naše vrstevníky, spolustudenty a dáváme prostor jejich (nejen) „šuplíkové“ tvorbě.
Spolek pořádá projekce filmů, které se svým obsahem zaměřují především na sociálně-vědní tematiku. Promítáme snímky dramatické, zábavné i dokumentární, připojujeme k nim diskusi a někdy i zajímavé hosty. Ale hlavně milujeme film!
Časopis Post Septem sdružuje a motivuje studenty k redakční i ediční činnosti a zájmu o literární tvorbu. Rubriky se skládají z článků na historické, pedagogické či společensko vědní téma, z vlastní tvorby, poezie, anket, reportáží, rozhovorů a deníků z cest. Články jsou zveřejňovány pravidelně každé pondělí na webových stránkách Agory a na informačních nástěnkách spolku v prostorách fakulty. Na konci semestru pak časopis vychází souhrnně v tištěné podobě.

Leave a Comment